Què fer amb els negatius?

Negatius de pel·lícules: article gairebé de museu!Negatiu fotogràfic

Amb la digitalització, emmagatzemar rotlles de pel·lícula i negatius s'ha tornat una mica inútil. A més, el material és molt inflamable i podria suposar un risc si s'emmagatzema de manera incorrecta.

Com descartar?

Com que el negatiu de la pel·lícula no és reciclable, una alternativa és utilitzar el reciclatge o la donació a les cinemateques interessades en el material.

Vols disposar del teu objecte amb la consciència tranquil·la i sense sortir de casa?