Com donar CD? Són reciclables?

Aquest CD o DVD de la teva banda d'adolescents preferida ocupa massa espai a casa teva?

CDs

Penseu-ho dues vegades abans de llençar-lo a la paperera i fer esperar anys i anys a la natura perquè es decai. Pot ser que hi hagi gent que encara estigui interessada en les teves coses antigues. Consulteu les opcions d'eliminació de CD i feu el mateix amb els de menor valor i els videojocs.

Les opcions abunden

El reciclatge de CD és una mica difícil a causa dels seus nombrosos materials, però hi ha organitzacions que ofereixen aquest tipus de servei; organitzacions benèfiques, escoles i col·leccions públiques també accepten donacions; i sempre hi ha l'opció de vendre a col·leccionistes o per internet.

Vols disposar del teu objecte amb la consciència tranquil·la i sense sortir de casa?