Què és la càrrega alostàtica?

La càrrega alostàtica és la quantitat d'energia metabòlica necessària perquè un determinat mecanisme fisiològic mantingui el seu equilibri

Càrrega al·lostàtica

Imatge de Natasha Connell a Unsplash

La quantitat d'energia metabòlica necessària perquè un determinat mecanisme fisiològic mantingui el seu equilibri s'anomena càrrega alostàtica. Aquest terme va ser concebut per McEwen i Stellar l'any 1993. Quan el cos gasta més energia de la que hauria de fer per revertir l'estímul que va alterar el seu equilibri, es produeix una sobrecàrrega al·lostàtica en el mecanisme de defensa d'algun cos, augmentant el risc de patir malalties.

Processos d'homeòstasi i al·lostasi

El terme "homeòstasi" indica la propietat d'un organisme de mantenir-se en equilibri, independentment dels canvis i estímuls que es produeixin en el medi extern. L'homeòstasi s'assegura mitjançant determinats mecanismes fisiològics, que es produeixen en els organismes de manera coordinada. El terme “alostasi”, al seu torn, caracteritza els mecanismes i eines que garanteixen l'establiment i el manteniment de l'homeòstasi.

Els mecanismes que controlen la temperatura corporal, el pH, el volum de líquids corporals, la pressió arterial, la freqüència cardíaca i la concentració d'elements a la sang són les principals eines al·lostàtiques utilitzades per mantenir l'equilibri d'un organisme. Aquests instruments funcionen mitjançant un feedback negatiu, que garanteix un canvi contrari en relació al canvi inicial, és a dir, produeix respostes que redueixen l'estímul inicial. Així, s'encarrega de garantir l'equilibri adequat per al cos.

  • Més informació als articles "Què és l'homeòstasi?" i "Què és l'allòstasi?"

resposta a l'estrès

Una resposta fisiològica sempre es produeix com a resposta a un estímul que altera l'homeòstasi. Així, una acció sobre l'individu, ja sigui psicològica o física, tindrà com a resposta la desviació de l'homeòstasi i una consegüent reacció al·lostàtica per recuperar l'equilibri. L'estrès és un exemple d'estímul comú en la vida quotidiana dels individus i correspon a un esdeveniment real o imaginari que amenaça l'homeòstasi i que requereix una resposta al·lostàtica de l'organisme.

Segons la teoria de la càrrega al·lostàtica (ACT) desenvolupada per McEwen i Stellar, les expectatives de resposta a un estímul poden ser positives, negatives o neutres. Quan les respostes són positives i acaben un cicle d'agressivitat, tornant a l'homeòstasi, la salut de l'individu no es posa en perill. En canvi, quan la càrrega alostàtica es manté durant llargs períodes o no es produeix la resposta adaptativa que acabaria amb el cicle d'agressivitat, tenim una sobrecàrrega alostàtica i el consegüent dany per a la salut.

La mala adaptació del cos en una situació de sobrecàrrega alostàtica pot causar danys a diversos òrgans, inclòs el cervell. Aquest dany es pot manifestar de diferents maneres, en el context de pèrdua de teixit (degeneració), hipersensibilitat, sobrecàrrega funcional (hipertensió) o trastorns psicològics (ansietat, depressió). L'estrès diari pot estar relacionat amb l'aparició o empitjorament dels símptomes causats per aquest dany.

Segons el llibre "Neuropsicologia del desenvolupament", la cascada d'efectes moleculars i neurobiològics associats a situacions vulnerables de l'entorn, com la negligència que experimenten alguns nens pobres, pot ser un exemple de resposta alostàtica que precipitaria la càrrega alostàtica en un organisme encara en desenvolupament. S'ha demostrat que les persones amb un estatus socioeconòmic més baix reporten una major exposició a esdeveniments estressants i l'efecte d'aquests esdeveniments en les seves vides que les persones amb un poder adquisitiu més alt.

Això suggereix que els individus pobres poden desenvolupar una alta vulnerabilitat a l'estrès i, en conseqüència, a malalties o dificultats de desenvolupament cognitiu. En una revisió de la literatura, es va trobar evidència que els grups amb experiència d'estrès primerenc presenten deficiències en funcions com l'atenció, el llenguatge i la presa de decisions, així com alteracions en els components del cervell.$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found