Dessalinització de l'aigua: del mar al got

Comprendre com es duu a terme la dessalinització, una tecnologia que transforma l'aigua del mar en aigua potable i garanteix el subministrament de milions de persones a tot el món

Got d'aigua

"MAG - Planta dessalinitzadora" (CC BY 2.0) de Melody Ayres-Griffiths

La dessalinització és un procés de tractament fisicoquímic de l'aigua que elimina l'excés de sals minerals, microorganismes i altres partícules sòlides presents en l'aigua salada i l'aigua salabrosa, per tal d'obtenir aigua potable per al seu consum.

La dessalinització de l'aigua es pot dur a terme mitjançant dos mètodes convencionals: destil·lació tèrmica o osmosi inversa. La destil·lació tèrmica busca imitar el cicle natural de la pluja. Utilitzant energia fòssil o solar, l'aigua en estat líquid s'escalfa: el procés d'evaporació transforma l'aigua d'estat líquid a gasós i les partícules sòlides es retenen, mentre que el vapor d'aigua és capturat pel sistema de refrigeració. Quan se sotmet a temperatures més baixes, el vapor d'aigua es condensa, tornant a un estat líquid.

L'osmosi inversa, en canvi, pretén que el procés sigui contrari al fenomen natural de l'osmosi. A la natura, l'osmosi és el desplaçament d'un fluid a través d'una membrana semipermeable, d'un medi menys concentrat a un de més concentrat, buscant l'equilibri entre els dos fluids. L'osmosi inversa requereix un sistema de bombeig capaç d'exercir una pressió superior a la que es troba a la natura per superar la direcció natural del flux. D'aquesta manera, l'aigua salada o salobre, que és el medi més concentrat, es mou cap al menys concentrat. La membrana semipermeable només permet el pas de líquids, retenir les partícules sòlides, permetent la dessalinització de l'aigua de mar.

Aplicabilitat

L'Agència Internacional d'Energies Renovables (Irena) va publicar en el seu informe sobre dessalinització i energies renovables (Dessalinització d'aigua amb energies renovables), que la dessalinització és la font d'aigua més gran per saciar la set humana i el reg a l'Orient Mitjà, el nord d'Àfrica i algunes illes del Carib. Segons la informació disponible a la pàgina web de la Associació Internacional de Desalinització (IDA), més de 300 milions de persones s'abasteixen diàriament a través de la dessalinització al món.

Hi ha almenys 150 països que utilitzen el mètode de dessalinització per al seu subministrament habitual, especialment els de les regions desèrtiques o els que tenen dificultats de subministrament, com els de l'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica. Un dels líders en aquesta tecnologia és Israel, on prop del 80% de l'aigua potable que consumeix la població prové del mar.

L'ONU planteja en el seu informe sobre aigua i energia que la dessalació i el bombeig d'aigua dessalada aporta millores a determinades regions, però assenyala la inviabilitat d'aquesta tecnologia a les zones més pobres, especialment per a l'ús de l'aigua a gran escala, com ara l'agricultura i en casos en què el lloc està massa allunyat de la dessalinitzadora. El principal obstacle és que tant el procés de dessalinització de l'aigua com el bombeig a una regió molt llunyana requereixen molta energia per funcionar, fent que el mètode no sigui adequat per a aquestes situacions.

Irena destaca que, a més de l'elevat cost energètic del procés, la dessalinització d'aigua, en general, utilitza com a font l'energia fòssil, que no és sostenible, té canvis de preu freqüents i és difícil de transportar. L'organització també defensa que a mesura que les energies renovables s'abaratin, s'haurien d'aplicar. L'ús de l'energia solar i la recuperació d'energia de les aigües residuals són alternatives indicades tant per l'ONU com per Irena per reduir els costos de dessalinització. Altres fonts d'energia adequades serien l'eòlica i la geotèrmica.

Un altre problema associat a les aigües residuals de dessalinització és el fet que poden afectar negativament els ecosistemes marins quan es descarreguen directament a l'oceà. O Institut del Pacífic, un institut d'investigació independent de Califòrnia, EUA, va estudiar els impactes causats per la dessalinització de l'aigua a les badies de San Francisco i Monterey, ambdues a Califòrnia.

Segons l'informe Problemes clau en la dessalinització d'aigua de mar a Califòrnia: impactes marins, les aigües residuals tenen una concentració de sal molt superior a la concentració natural de l'aigua de mar, i presenten residus tòxics per a alguns éssers marins, com ara additius químics que s'incorporen al tractament de l'aigua i metalls pesants que s'alliberen de processos corrosius que es produeixen a l'interior de les canonades. En el cas de les unitats que utilitzen destil·lació tèrmica, encara hi ha el problema addicional que les aigües residuals es troben a una temperatura molt més elevada que l'aigua de mar.

Mitjançant el desenvolupament de noves tecnologies que redueixin el consum d'energia i minimitzin els impactes ambientals, la dessalinització podria convertir-se en una alternativa per a problemes relacionats amb l'escassetat d'aigua a tot el món, contribuint a una millora de la qualitat de vida de milions de persones.$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found